Arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut

XA4 Onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau is benaderd door het Nederlands Arbitrage Instituut om deel te nemen aan een arbitrage-zaak. Voor deze zaak is José Pérez van Aken door de voorzieningsrechter van de Rechtbank te Amsterdam aan-gesteld als één van de drie arbiters in deze zaak. 

   

De volgende stap in deze zaak:

  • Lezen van alle stukken in het dossier. Van alle drie de partijen zijn de leveringen met stukken binnengekomen. De eerste stap is veel lezen.

                

  • Voorbereiding en deelname aan instructiezitting. Proces is afgesloten in februari 2013

                 

Het Nederlands Arbitrage Instituut 

Het Instituut werd opgericht in 1949 met de rechtsvorm van een stichting zonder winstoogmerk. Daarnaast is het Instituut onafhankelijk. Het NAI bevordert een aantal verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting en oplossing:

  • Arbitrage
  • Bindend advies
  • Mediation